• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

Wizyta studentów specjalności „Historia wojskowości” I roku studiów magisterskich w 19. Samodzielnym Oddziale Geograficznym w Lesznie

W ramach zajęć prowadzonych przez dra Bartosza Kruszyńskiego pt. „Zastosowanie kartografii w badaniach historyczno-wojskowych” na specjalności „Historia Wojskowości” w dniu 22 listopada 2016 roku studenci I roku studiów magisterskich wraz z prowadzącym zajęcia odwiedzili 19. Samodzielny Oddział Geograficzny w Lesznie (dalej 19. SOG).

Jednostka ta przeznaczony jest do realizacji zadań wynikających z planu zabezpieczenia geograficznego Sił Zbrojnych RP, a zadania swoje wykonuje we współdziałaniu z komórkami organizacyjnymi Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych oraz pozostałymi jednostkami służby topograficznej – więcej informacji można znaleźć na stronie 19. SOG.

Delegację z Poznania powitał, jak i zapoznał z charakterem 19. SOG jej dowódca płk mgr inż. Zbigniew Nowak, który zaprezentował historię jednostki, skład oraz jego główne zadania. Przedstawiono też wykorzystywane oprogramowanie i zaprezentowano sprzęt pomiarowy. Studenci mieli okazję zapoznać się z całym procesem powstawania map wojskowych.

Po zwiedzaniu terenu jednostki zaprezentował się Mobilny Zespół Zabezpieczenia Geograficznego. Na zakończenie spotkania Dowódca Grupy Zabezpieczenia Geograficznego – ppłk mgr inż. Sebastian Wojtkowiak wręczył wszystkim obecnym pamiątkowe wydawnictwo poświęcone 63. rocznicy powstania 19. SOG.

Wizyta w 19. SOG stanowiła doskonałe uzupełnienie dla zajęć pt. „Zastosowanie kartografii w badaniach historyczno-wojskowych”.

 

Piotr Kotecki Prezes Sekcji Studentów Historyków Wojskowości

Fotografie z wizyty za profilem 19. SOG na portalu Facebook

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2024