• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

Wizyta studentów specjalności „Historia wojskowości” w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym

W ramach zajęć prowadzonych przez dra Bartosza Kruszyńskiego na specjalności „Historia wojskowości” w Zakładzie Historii Wojskowej Instytutu Historii UAM, 21 marca 2017 roku studenci II oraz III roku studiów licencjackich Wydziału Historycznego UAM, zwiedzili Wielkopolskie Muzeum Wojskowe – Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu (dalej WMW).

Obok ekspozycji stałej, mundurów, wyposażenia i broni z różnych epok, studenci zapoznali się z wystawą czasową pt. „Pokaz motocykli w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym” – więcej na temat wystawy motocykli można przeczytać na stronie WMW.

Podczas naszej wizyty przewodnikiem po zbiorach WMW była Pani kustosz Alina Sokołowska, która w interesujący sposób umówiła zabytki zgromadzone w tej zasłużonej placówce muzealnej, a po zwiedzaniu odpowiadała na pytania studentów.

Dla wielu osób z naszej grupy była to pierwsza wizyta w WMW, a artefakty z różnych epok i stron świata, wywołały liczne dyskusje i pytania już podczas zwiedzania.

Jednocześnie studenci mogli zapoznać się z konstrukcjami uzbrojenia, wyposażenia i umundurowania, które jest omawiane na wykładach i konwersatoriach prowadzonych przez pracowników Zakładu Historii Wojskowej IH UAM w ramach specjalności „Historia wojskowości”.

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2024