• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

Wykład Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy Oddział Poznański pt. „Pancerze w imperium Kuszanów”

Zarząd Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w zebraniu, które odbędzie się w piątek, dnia 24 marca 2017 roku, o godz. 17ºº w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym w Poznaniu.

Na zebraniu: Pan Patryk Skupniewicz wygłosi referat: „Pancerze w imperium Kuszanów”.

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2024