• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

Konferencja naukowa pt. „Tradycje Garnizonu Poznań w latach 1918-1939 i ich dziedziczenie przez 17. Wielkopolską Brygadę Zmechanizowaną”

Program konferencji do pobrania [format PDF]

Termin i miejsce: 11 maja 2017 roku, Wydział Historyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dzieje poznańskiego garnizonu w latach 1918-1939 nierozerwalnie związane są z najważniejszymi wydarzeniami z historii II Rzeczpospolitej: Powstaniem Wielkopolskim 1918/1919, wojną polsko-bolszewicką 1919-1921, zamachem majowym 1926 roku, czy złamaniem kodu niemieckiej maszyny szyfrującej „Enigma”. Przytoczone powyżej wydarzenia stanowią tylko najbardziej znane epizody z przeszło 20 lat istnienia ówczesnego garnizonu. Po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej w roku 1921, poznański garnizon przeszedł na organizację pokojową, a żołnierskie życie zdominowały codzienne wyzwania: ciężka praca szkoleniowa w koszarach i Obozie Ćwiczeń w Biedrusku, służba garnizonowa, manewry oraz ćwiczenia strzeleckie na garnizonowych strzelnicach i poligonie w Biedrusku. Przerywnikiem dla wojska w tej codziennej pracy były święta pułkowe, przysięgi oraz udział w świętach państwowych i religijnych.

Poprzez analizę historii poznańskiego garnizonu i jednostek, jego życia codziennego czy tego jak wojsko oddziaływało na miasto i region, chcemy odpowiedzieć na pytanie: Co z całej tej spuścizny, pomimo upływu lat i zniszczeń wojennych pozostało w otaczającej nas przestrzeni? Niewątpliwie historii, która do dzisiaj inspiruje muzealników, historyków, członków grup rekonstrukcyjnych, badaczy dziejów twierdzy i garnizonu poznańskiego.

Wreszcie historia garnizonu poznańskiego jest coraz silniej związana z Siłami Zbrojnymi III RP, gdzie kolejne jednostki przejmują tradycje swoich walecznych poprzedników. Jedno z takich wydarzeń będzie miało miejsce w piątek 12 maja 2017 roku, kiedy to Batalion Logistyczny 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego przejmuje tradycje 57. Pułk Piechoty Wielkopolskiej Karola II Króla Rumunii (3. Pułku Strzelców Wlkp). To wielki dzień dla oddziału i dla 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Jest też najlepszym dowodem na przenikanie się historii polskiej wojskowości z jej współczesnością.

Będzie nam niezmiernie miło, jeśli w przeddzień tego święta, 11 maja 2017 roku spotkamy się razem na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, aby wspólnie rozważać nad dziejami poznańskiego garnizonu w latach 1921-1939. Jego historia i tradycje żywe są dzięki wiedzy przekazywanej od lat w przekazach ustnych, źródłach historycznych, badaniach historyków oraz przedsięwzięciach pasjonatów historii. Do dzisiaj w architekturze Poznania wyczuwalny jest dawny, militarny charakter miasta. Zastanówmy się, jak czerpać z tych źródeł oraz co jesteśmy winni naszym przodkom – żołnierzom poznańskiego garnizonu. Dlatego też serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszej konferencji.

Organizatorzy

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2024