• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

Spotkanie robocze przedstawicieli Zakładu Historii Wojskowej IH UAM w 17. Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej

W dniu 13 kwietnia 2017 roku odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli Zakładu Historii Wojskowej IH UAM z płk Piotrem Malinowskim dowódcą 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. Gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego w Międzyrzeczu.

Celem spotkania było omówienie szczegółów związanych z planowaną konferencją pt. „Tradycje Garnizonu Poznań w latach 1918-1939 i ich dziedziczenie przez 17. Wielkopolską Brygadę Zmechanizowaną”.

Organizatorami powyższej konferencji, która odbędzie się 11 maja 2017 roku w siedzibie Wydziału Historycznego UAM, są Zakład Historii Wojskowej IH UAM oraz 17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana im. Gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego w Międzyrzeczu.

Oficjalna strona 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. Gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego: http://17wbz.wp.mil.pl/pl/index.html

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2024