• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

Wykład i pokaz specjalny WMW dla studentów specjalności „Historia wojskowości”

W dniu 4 kwietnia 2017 roku w ramach zajęć prowadzonych przez dra Bartosza Kruszyńskiego, studenci II oraz III roku studiów licencjackich specjalności „Historia wojskowości” Wydziału Historycznego UAM, gościli w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym – Oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu (dalej WMW).

Z inicjatywy i na prośbę dra Kruszyńskiego, WMW zorganizowało dla studentów specjalności „Historia wojskowości” wykład pt. „Powstanie Styczniowe 1863 roku – wybrane zagadnienia”, który wygłosiła kustosz Alina Sokołowska. Studenci z zainteresowaniem wysłuchali wykładu, któremu towarzyszyła prezentacja ikonografii i artefaktów ze zbiorów WMW. Szczególnie interesujące były zagadnienia wielkopolskie związane z Powstaniem Styczniowym.

Po wykładzie odbył się pokaz specjalny broni białej i palnej z okresu Powstania Styczniowego oraz I wojny światowej ze zbiorów WMW, który przeprowadził Wojciech Lorek – pracownik WMW, absolwent specjalności „Historia wojskowości” oraz doktorant Wydziału Historycznego UAM. Zostały omówione poszczególne egzemplarze broni, jej historia i bojowe zastosowanie, taktyczne zalety oraz wady. Następnie Wojciech Lorek omówił umieszczoną na ekspozycji WMW broń z okresu I wojny światowej. Po zakończonej prezentacji studenci zadawali pytania związane z poszczególnymi konstrukcjami.

W międzyczasie naszą grupę przywitał Jarosław Łuczak – kierownik WMW, który nawiązał do zaprezentowanego pokazu oraz tradycji i historii WMW.

Pokaz specjalny uzbrojenia zorganizowany przez WMW dla studentów naszej specjalności, stanowi dobre uzupełnienie zagadnień poruszanych na wykładach, konwersatoriach i warsztatach w ramach specjalności „Historia wojskowości” Wydziału Historycznego UAM.

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2024