• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

Spotkanie z podpułkownikiem Grzegorzem Kaliciakiem – dowódcą obrony City Hall w Karbali

Sprawozdanie ze spotkania z podpułkownikiem Grzegorzem Kaliciakiem – dowódcą obrony City Hall w Karbali i szefem sztabu 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. Generała broni Józefa Dowbor-Muśnickiego

W dniu 6 czerwca 2017 roku na Wydziale Historycznym UAM od godz. 13.15 do 15.00 miało miejsce spotkanie z podpułkownikiem Grzegorzem Kaliciakiem – szefem sztabu 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. generała broni Józefa Dowbor-Muśnickiego, a jego tematem były misje Polskiego Kontyngentu Wojskowego (dalej: PKW) w Iraku i Afganistanie, ze szczególnym uwzględnienie obrony City Hall w Karbali w 2004 roku.

Patronat Honorowy nad tym wydarzeniem objął Dziekan Wydziału Historycznego UAM – prof. dr hab. Kazimierz Ilski.

Natomiast organizatorem spotkania w ramach Wydziału Historycznego UAM był Zakład Historii Wojskowej Instytutu Historii UAM (dalej: ZHW) na czele z jego kierownikiem prof. UAM dr hab. Zbigniewem Pilarczykiem oraz prof. UAM dr hab Maciejem Franzem. Koordynatorem i inicjatorem spotkania był dr Bartosz Kruszyński z ZHW.

Jako pierwszy głos zabrał prof. UAM dr hab. Zbigniew Pilarczyk, który powitał Szanownego Gościa i przedstawił jego wojskowy życiorys. W dalszej części, podpułkownik Grzegorz Kaliciak przedstawił zadania, jakie wypełnia 17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana oraz udział tej jednostki w misjach poza granicami kraju.

Następnie zebrani goście, a byli wśród nich: studenci i wykładowcy UAM, przedstawiciele Wojskowego Muzeum Wojskowego – Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu, nauczyciele poznańskich szkół oraz pasjonaci tematyki, zadawali ppłk Grzegorzowi Kaliciakowi pytania. Szczególnym zainteresowaniem zebranych cieszyła się obrona Karbali w 2004 roku oraz szczegóły dotyczące tego wydarzenia.

Kiedy zaplanowany czas spotkania dobiegł końca, prof. UAM dr hab. Zbigniew Pilarczyk zabrał głos i podziękował ppłk Grzegorzowi Kaliciakowi za niezwykle interesujące spotkanie, a zebrani nagrodzili ppłk Grzegorza Kaliciaka gromki brawami, które były wyrazem szacunku i uznania dla dokonań tego wybitnego oficera.

W ramach swojej służby w PKW w Iraku, podpułkownik Grzegorz Kaliciak w 2004 roku (II zmiana PKW) jako dowódca kompanii rozpoznawczej przez kilka dni dowodził obroną oblężonego City Hall w Karbali, stawiając opór przeważającym liczebnie siłom rebeliantów, a starcie to zostało uznane za największą bitwę żołnierza polskiego od zakończenia II wojny światowej.

W 2009 roku za „(…) śmiały czyn bojowy oraz osobiste męstwo wykazane w czasie akcji bojowej, podczas użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa w czasie pokoju” został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego (decyzja: M.P. z 2009 r. Nr 41, poz. 648).

Natomiast w 2015 roku postanowieniem Prezydenta RP „(…) za zasługi męstwa i odwagi w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroryzmu podczas użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa w czasie pokoju” ppłk Grzegorz Kaliciak został odznaczony Krzyżem Wojskowym (decyzja: M.P. z 2015 r. poz. 960).

Ppłk Kaliciak z ramienia 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej uczestniczył w misjach II i VI zmiany PKW w Republice Iraku oraz IX zmiany PKW w Islamskiej Republice Afganistanu (źródło: 17wbz.wp.mil.pl, dostęp 2017-06-10).

Swoje doświadczenia ze służby PKW w Karbali opisał w książce pt. „Karbala. Raport z obrony City Hall”, która ukazała się w 2015 roku.

Natomiast we wrześniu 2015 roku miała miejsce premiera polskiego filmu fabularnego pt. „Karbala” w reżyserii Krzysztofa Łukaszewicza, który był jednocześnie autorem scenariusza. W filmie występuje postać kpt. Kalickiego grana przez Bartłomieja Topę, a wzorowana na osobie ówczesnego kapitana Grzegorza Kaliciaka.

Plakat PDF

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2024