• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

„Na morzu i przy morzu. Kobiety w dziejach” – IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dziejów ludów Morza Bałtyckiego”

W dniach 4-6 sierpnia 2017 roku w Wolinie odbyła się IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dziejów ludów Morza Bałtyckiego”. Tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem „Na morzu i przy morzu. Kobiety w dziejach”. Organizatorem konferencji były Burmistrz Miasta i Gminy Wolin, Muzeum Regionalne im. A. Kaubego w Wolinie, Stowarzyszenie „Centrum Słowian i Wikingów Wolin-Jómsborg-Vineta” a także Zakład Historii Wojskowej Instytutu Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Na tegoroczną sesję przybyło 82 naukowców z wszystkich najważniejszych ośrodków naukowych w Polsce oraz kilku zagranicznych. W ciągu trzech dni obrad konferencji, jej uczestnicy rozważali role kobiet w dziejach od czasów przed historycznych po współczesność, podkreślając ich wyjątkową rolę, często jednak niedostatecznie dostrzeganą w toku badań naukowych.

Konferencji towarzyszyły także wydarzenia związane z XXIII Festiwalem Słowian i Wikingów organizowanym niezmiennie na wyspie Recław. Uczestnicy konferencji mogli więc nie tylko prezentować swoje ustalenia badawcze, ale także uczestniczyć w wydarzeniach przygotowanych przez 2500 odtwórców przybyłych na festiwal.

Efektem konferencji będą kolejne trzy tomowe wydawnictwo w serii „Mare Integrans” istniejącej od 2005 roku, a wydawanej w ramach współpracy wydawniczej przez Wydawnictwo Adam Marszałek z Torunia i Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Autor: prof. UAM. dr hab. Maciej Franz

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2024