• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

Otwarcie wystawy w WMW pt. „Ignacy Matuszczak miłośnik i znawca polskiego munduru wojskowego”

Pasją Ignacego Matuszczaka (1901-1981) uczestnika Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, żołnierza zawodowego II RP, żołnierza PSZ na Zachodzie, było munduroznastwo. Przez całe życie gromadził wszelkiego rodzaju materiały, także ikonograficzne.

Wystawa jest prezentacją spuścizny po wybitnym znawcy broni, munduru, oporządzenia wojskowego i znaków wojskowych, której część została ofiarowana dla Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego przez syna Ignacego, Stanisława.

Na wystawie zostaną zaprezentowane prace plastyczne Ignacego Matuszczaka, a także sylwetki mundurowe (nie prezentowane na ekspozycji stałej).

Kurator: Jarosław Łuczak.

Wystawa trwa do 25 marca 2018 r.

ZAPROSZENIE [format PDF]

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2024