• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

Wizyta kustosz Aliny Sokołowskiej z WMW na zajęciach specjalności „Historia wojskowości”

W dniu 10.01.2018 r. na zajęciach specjalności „Historia wojskowości” na Wydziale Historycznym UAM gościła kustosz Alina Sokołowska z Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu.

W ramach zajęć prowadzonych przez dra Bartosza Kruszyńskiego „Broń i barwa w XIX wieku”, nasz gość wygłosił wykład o wybitnym dowódcy Powstania Styczniowego oraz żołnierzu Legii Cudzoziemskiej – Wielkopolaninie pułkowniku Edmundzie Callier.

Po zakończonym wykładzie, studenci pod kierunkiem Pani kustosz przeprowadzili analizę kilkunastu fotografii Powstańców Styczniowych ze zbiorów Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego, kładąc szczególny nacisk na umundurowanie i uzbrojenie.

Natomiast na kolejnych zajęciach „Muzealnictwo wojskowe” Pani kustosz przybliżyła charakter pracy muzealnik wojskowego, odpowiadając na pytania studentów, które dotyczyły tego zagadnienia.

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2024