• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

WMW zaprasza na wydarzenia towarzyszące wystawie „Ignacy Matuszczak – miłośnik i znawca polskiego munduru wojskowego”

Kalendarium wydarzeń towarzyszących wystawie:

03.12.2017, niedziela, godz. 12.00

Otwarcie wystawy „Ignacy Matuszczak – miłośnik i znawca polskiego munduru wojskowego”

16.12.2017, sobota, godz. 12.15

Oprowadzanie kuratorskie na wystawie „Ignacy Matuszczak – miłośnik i znawca polskiego munduru wojskowego”; prowadzenie Jarosław Łuczak

Chorąży Ignacy Matuszczak, powstaniec wielkopolski, żołnierz Wojska Polskiego i żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, był jednym z najbardziej znanych polskich munduroznawców. Wystawa przypomina postać artysty i prezentuje część jego bogatego dorobku munduroznawczego. Są to przede wszystkim oryginalne plansze mundurowe, szkice i  rysunki oraz wybrane egzemplarze prac munduroznawczych z gromadzonej przez lata biblioteki. Wystawę uzupełniają obiekty ze zbiorów Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego i wypożyczone od osób prywatnych.

13.01.2018, sobota, godz. 12.15

Spotkanie ze Stanisławem Matuszczakiem; prowadzenie Jarosław Łuczak

Stanisław Matuszczak zabezpieczył spuściznę swego ojca Ignacego Matuszczaka. W ostatnim czasie zdecydował się ofiarować bibliotekę munduroznawczą oraz różnego rodzaju materiały ikonograficzne do zbiorów Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego. Gromadzone przez wiele lat źródła i materiały są dzisiaj bogatym źródłem wiedzy o  dziejach munduru wojskowego.

3. 02.2018, sobota, godz. 12.15
Spotkanie „Sylwetki żołnierzy”; prowadzenie Anna Szukalska-Kuś

Mundury, które na planszach utrwalił Ignacy Matuszczak obejmują okres od XVIII wieku do czasu II wojny światowej. Galerię rozpoczynają mundury wojewódzkie I Rzeczypospolitej, nawiązujące sylwetką do stroju sarmackiego tak chętnie noszonego przez szlachtę. Dalej ubiory żołnierzy doby napoleońskiej, których krój rozpowszechniony został w całej Europie. Stroje powstańców, których przynajmniej detale miały ujednolicać wygląd oddziału, a o regulaminowym mundurze żołnierza polskiego można było tylko pomarzyć. Wojsko Wielkopolskie zrodzone w Powstaniu 1918-1919, w charakterystycznych czapkach rogatywkach widzianych także podczas walk o wschodnie granice. Wreszcie tak długo wyczekiwane Wojsko Polskie w mundurach z lat 1919-1939. Zestawienie kończą ubiory tych, którym przyszło walczyć z niemieckim okupantem w ramach Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

17.02.2018, sobota, godz. 12.15
Spotkanie „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 w rysunkach Ignacego Matuszczaka”; prowadzenie Jarosław Łuczak

Chorąży Ignacy Matuszczak, powstaniec wielkopolski, żołnierz 62 Pułku Piechoty (wcześniej 8 Pułku Strzelców Wielkopolskich), znał mundur powstańczy i regularnych oddziałów Wojsk Wielkopolskich z autopsji. Umiejętność rysowania i talent plastyczny spowodowały, że mógł swą wiedzę uwiecznić na papierze. Ponieważ II wojna światowa, i lata późniejsze, przyniosły niemal całkowite zniszczenie źródeł i materiałów związanych z Powstaniem Wielkopolskim 1918-1919, zachowane plansze wypełniają ten brak.

17.03.2018, sobota, godz. 12.15
Spotkanie „Problemy warsztatowe przy rysowaniu tablic mundurowych”, prowadzenie Leszek Rościszewski

Poruszone zostaną problemy, na jakie napotyka ilustrator chcący pokazać wygląd kompletnej sylwetki danego żołnierza – kwestie, tak merytoryczne, jak i plastyczne. Do pierwszych zalicza się dobór wiarygodnych źródeł, a także prawidłowego ich odczytania i interpretacji; podsumowaniem ich stają się podpisy i komentarze. Ważnym elementem planszy jest również dobór optymalnej formuły przedstawienia, która umożliwi wizualną realizację założeń.

25.03.2018, niedziela, godz. 12.00

Finisaż wystawy „Ignacy Matuszczak – miłośnik i znawca polskiego munduru wojskowego”

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2024