• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

Wykład w WMW pt. „Pamiętamy – Wielkopolanie w Powstaniu Styczniowym 1863-1864”

Wielkopolskie Muzeum Wojskowe zaprasza na wykład kustosz Aliny Sokołowskiej pt. „Pamiętamy – Wielkopolanie w Powstaniu Styczniowym 1863-1864”

Termin: sobota, 20 stycznia 2018 r., godz. 12.15

155 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego jest okazją, aby po raz kolejny wspomnieć to wydarzenie i tych, którzy brali w nim udział. Walki zbrojne podczas Powstania Styczniowego rozgrywały się na terenie zaboru rosyjskiego, ale Polacy z pozostałych zaborów – pruskiego i austriackiego – brali w nich czynny udział. Jednak fakty te nie są znane szerokiej publiczności i niestety, rzadko przypominane. Nazwiska takie jak Marian Langiewicz, Kazimierz Mielęcki, Edmund Taczanowski, Edmund Callier są znane jako wybitnych dowódców oddziałów partyzanckich. Chyba mało kto wie, że wszyscy oni byli Wielkopolanami. O nich właśnie opowie wykład, ilustrowany fotografiami, grafikami i listami. W uświadomieniu sobie tej prawdy pomogą nam fragmenty prasy poznańskiej i pomorskiej. Pamiętając o klęsce Powstania Styczniowego 1863-1864 musimy mieć także na uwadze, że wtedy właśnie powstał nowoczesny naród polski. Za tą tezą przemawia udział w nim wszystkich warstw społecznych. Powstanie Styczniowe było jednym z kamieni milowych na drodze narodu polskiego do Niepodległości.

Prowadzenie Alina Sokołowska

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2024