• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

Wystawa w WMW: „Pod znakiem Orła Białego…” Wielkopolska, Śląsk, Pomorze – drogi do niepodległości. 15 kwietnia 2018 – 11 listopada 2018 r.

Starania o upamiętnienie polskich działań niepodległościowych, w formie prezentacji na okolicznościowych wystawach czasowych, podejmowane były przez Wielkopolskie Muzeum Wojskowe już w okresie międzywojennym. Tą tradycję Muzeum podtrzymuje także obecnie, od odbudowy WMW po wojnie zorganizowano wiele wystaw związanych tematycznie z powstaniami narodowymi, a przede wszystkim z Powstaniem Wielkopolskim 1918-1919.

Głównym celem obecnej wystawy jest pokazanie zachowanych źródeł i materiałów upamiętniających udział mieszkańców Wielkopolski w działaniach na rzecz odzyskania niepodległości, szczególnie w Powstaniu Wielkopolskim 1806 r., Powstaniu Wielkopolskim 1848 r., Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919. Przypominamy także o udziale Wielkopolan w Insurekcji Kościuszkowskiej, Legionach Dąbrowskiego, wojskach Księstwa Warszawskiego, Powstaniu Listopadowym 1830-1831, wydarzeniach roku 1846 i w Powstaniu Styczniowym 1863-1864. Finałem tych działań było zorganizowanie w Poznaniu, w dniach 3-5 grudnia 1918 r. Sejmu Dzielnicowego, który podjął uchwałę o przyłączeniu się do odradzającego się Państwa Polskiego.

Wystawa oparta jest o obiekty własne oraz pożyczone z różnych instytucji i od osób prywatnych. Można będzie zobaczyć broń, dokumenty, przedmioty pamiątkowe, druki, fotografie. Wystawie towarzyszy pokaz dawnej broni z daru pana Michała Palacza z Wielkiego.

Fot. Michał Łuczak

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2024