• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

WMW zaprasza na wykład pt. „1918 – ostatni rok Wielkiej Wojny”

Termin wykładu:

10. listopada 2018 r. sobota godz. 12.00 .

Wśród licznych fotografii dotyczących I wojny światowej w zbiorze WMW uwagę fotografia, na której ktoś napisał: „Niech żyje Polska!”. Przedstawia ona trzech młodych mężczyzn – Polaków służących w armii niemieckiej. To właśnie jeden z nich – Wawrzyniec Glura, Czesław Rutkowski lub Franciszek Jeda – napisał te słowa. Na odwrotnej stronie znajdują się liczne dedykacje oraz data „1918”. Rok 1918 był brzemienny w wiele wydarzeń, które miały miejsce na wszystkich frontach Wielkiej Wojny. Dla nas jednak najważniejsze będą te z nich, które działy się w Europie. Przyjrzymy się im przez pryzmat ówczesnej prasy, wspomnień, listów, fotografii i pocztówek, które znajdują się w WMW. Będzie to opowieść nie tylko o bitwach i frontach, ale także o życiu codziennym mieszkańców Poznania.

Prowadzenie: Alina Sokołowska.

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2024