• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

Zarząd Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy zaprasza na wykład pt. „O sowieckim i rosyjskim malarstwie batalistycznym w XX i na początku XXI wieku.”

Zarząd Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w zebraniu, które odbędzie się w piątek, dnia 18 stycznia 2019 r. o godz. 17 00. w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym w Poznaniu. Na zebraniu Pan Łukasz Mikołaj Sadowski wygłosi referat: „O sowieckim i rosyjskim malarstwie batalistycznym w XX i na początku XXI wieku.”

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2024