• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

„Ułani Poznańscy 1919-2019” – wystawa czasowa w WMW

Wystawa przygotowana z okazji stulecia powstania Ułanów Poznańskich przybliża mieszkańcom miasta oddział, który był ważny dla jego historii. Od utworzenia w czasie powstania wielkopolskiego w grudniu 1918 Konnych Strzelców Straży Poznańskiej, przez 1 Pułk Ułanów Wielkopolskich w l. 1919-1920, aż do 1939 jako „Pułk Piętnasty”, uczestniczył w życiu miasta. Dzięki staraniom prezydenta Jarogniewa Drwęckiego Pułk w 1920 otrzymał swoją nazwę, a stołeczne miasto Poznań pełniło funkcję jego honorowego szefa.

Popularnym wśród mieszkańców określeniem oddziału było „Dzieci Poznania”. Szacunek zdobyli udziałem w bojach w l. 1918-1920, 1939, i 1944-1945. Na powiększeniach archiwalnych zdjęć ukazana jest architektura militarna związana z Piętnastką, życie codzienne ułanów, widoki miasta w panoramach defilad, szczegóły umundurowania i oporządzenia.

Na wystawie prezentowane są eksponaty z kolekcji Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego i zbiorów prywatnych. Osoby, których losy związały z Pułkiem, przypomniane są przez szereg pamiątek i przedmiotów osobistych udostępnionych dzięki uprzejmości ułańskich rodzin. O współczesnych jednostkach: 1 Batalionie Czołgów 15 Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Pancernej i późniejszym 15 Batalionie Ułanów Poznańskich im. gen. broni Władysława Andersa z Wędrzyna, którym zostały przekazane tradycje 15 Pułku Ułanów Poznańskich, opowiadają m. in. filmy wideo i barwne fotografie.

Wystawa została przygotowana we współpracy z Towarzystwem byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15 Pułku Ułanów Poznańskich. Kuratorzy: Jarosław Łuczak, Alina Sokołowska, Anna Szukalska-Kuś.

Wystawa potrwa od 13 kwietnia do 6 października 2019.
Otwarcie wystawy: sobota, 13 kwietnia 2019, godz. 16.00

ILUSTRACJE ze zbiorów Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego:
– Oficer 15 Pułku Ułanów Poznańskich, mjr Janusz Czarnecki, 15 marca 1925, fot. ASK

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2024