• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

Prelekcja Waldemara Góralskiego na spotkaniu Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy pt. „Okręty 3 D, czyli moje poznawanie historii”

Zarząd Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w zebraniu, które odbędzie się w piątek, dnia 24 maja 2019 r. o godz. 17:00 w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym w Poznaniu. Na zebraniu Pan Waldemar Góralski wygłosi prelekcję pt. „Okręty 3 D, czyli moje poznawanie historii.”

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2024