• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

WMW – Wystawa czasowa „Ułani Poznańscy 1919-2019”

Wystawa przygotowana z okazji stulecia powstania Ułanów Poznańskich przybliża mieszkańcom miasta oddział, który był ważny dla jego historii. Od utworzenia w czasie Powstania Wielkopolskiego w grudniu 1918 Konnych Strzelców Straży Poznańskiej, przez 1. Pułk Ułanów Wielkopolskich w latach 1919-1920, aż do 1939 roku jako „Pułk Piętnasty”, uczestniczył w życiu miasta. Dzięki staraniom prezydenta Jarogniewa Drwęskiego pułk w 1920 otrzymał swoją nazwę, a miasto Poznań pełniło funkcję jego honorowego szefa. Popularnym wśród mieszkańców określeniem oddziału było „Dzieci Poznania”. Szacunek zdobyli udziałem w bojach w latach 1918-1920, 1939 i 1944-1945.

Na powiększeniach archiwalnych zdjęć ukazana jest architektura militarna związana z Piętnastką, życie codzienne ułanów, widoki miasta w panoramach defilad, szczegóły umundurowania i oporządzenia. Na wystawie prezentowane są eksponaty z kolekcji Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego i zbiorów prywatnych. Osoby, których losy związały z Pułkiem, przypomniane są przez wiele pamiątek i przedmiotów osobistych udostępnionych dzięki uprzejmości ułańskich rodzin.

O współczesnych jednostkach: 1. Batalionie Czołgów 15. Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Pancernej i późniejszym 15. Batalionie Ułanów Poznańskich im. gen. broni Władysława Andersa z Wędrzyna, którym zostały przekazane tradycje 15. Pułku Ułanów Poznańskich, opowiadają m.in. filmy wideo i barwne fotografie.

Wystawa została przygotowana we współpracy z Towarzystwem byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich.

Kuratorzy: Jarosław Łuczak, Alina Sokołowska, Anna Szukalska-Kuś

Wydarzenia:
15.06.2019 r. (sobota), godz. 12.15 – „Z albumu rodzinnego Ułanów Poznańskich”. Spotkanie na wystawie „Ułani Poznańscy 1919-2019” z udziałem rodzin dawnych żołnierzy Pułku, które podzielą się wspomnieniami i opowiedzą o oddziale widzianym oczami synów i wnuków. Zaprezentowane zostaną pamiątki, które nie znalazły się na wystawie. Prowadzenie: Anna Szukalska-Kuś, kurator wystawy.

29.06.2019 r. (sobota), godz. 12.15 – „Pamiątki służby wojskowej płk. Alberta Traegera…” – z daru wnuczki, pani Małgorzaty Traeger Był jednym z tych oficerów, którzy mieli za sobą służbę w armii rosyjskiej i w 1 Korpusie Polskim gen. J. Dowbora-Muśnickiego. Służył w 1 Pułku Ułanów Wielkopolskich (15 Pułku Ułanów Poznańskich) od stycznia 1919, potem podczas wojny polsko-bolszewickiej. Pełnił m.in. funkcję zastępcy dowódcy pułku. Opowieść będzie ilustrowana licznymi fotografiami i dokumentami. Prowadzenie: Alina Sokołowska, kurator wystawy.

Fotografie:
Fot_1: Oficer 15 Pułku Ułanów Poznańskich, ppłk. Albert Traeger

Fot_2: St. wachm. Władysław Wienke z synem Tadziem podczas przygotowań do święta na terenie koszar, 1930-1935 r.

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2024