• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

The International Commission of Military History Congress (ICMH) – Poznań 2020

Theme: Decisive Battles in military history of countries, regions and the World

Temat: Decydujące bitwy w historii wojskowości krajów, regionów i świata

Contact:
e-mail: icmhmmxx@amu.edu.pl
e-mail: icmh.congress.mmxx@gmail.com

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2024