• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

Spotkanie żołnierzy 1st Infantry Division Forward z weteranami Powstania Warszawskiego na Wydziale Historii UAM

16 października 2019 roku na Wydziale Historii UAM miało miejsce spotkanie żołnierzy amerykańskich z 1st Infantry Division Forward z weteranami Powstania Warszawskiego – generałem brygady Janem Podhorskim oraz majorem Januszem Gundermanem.

Na spotkaniu byli obecni szef sztabu dywizji amerykańskiej podpułkownik Joshua LaMotte, przedstawiciele amerykańskiej administracji cywilnej: Michael Anderson (Host Nation Director) oraz Scott Brokaw (Host Nation Advisor), studenci oraz goście. Koordynatorem spotkania z ramienia wydziału był prof. UAM dr hab. Rafał Witkowski.

Dodać tutaj należy, że reprezentanci studentów Specjalności „Historia-Wojskowości”, realizowanej na Wydziale Historii UAM przez Zakład Historii Wojskowej, przybyli na spotkanie w mundurach historycznych.

Wprowadzeniem do tematyki spotkania był zwięzły wykład wygłoszony w języku angielskim przez prof. UAM dr hab. Bartosza Kruszyńskiego z Zakładu Historii Wojskowej Wydziału Historii UAM pt. „The Weapons and Tactics of the Warsaw Insurgents 1944”.

Następnie wystąpili goście – weterani powstania gen. J. Podhorski oraz mjr J. Gunderman, którzy ukazali swój udział w Powstaniu Warszawskim.

To blisko dwugodzinne spotkanie pozwoliło przybliżyć żołnierzom amerykańskim tragiczną tematykę Powstania Warszawskiego.

Inicjatywa ta była już trzecim przedsięwzięciem zorganizowanym we współpracy Wydziału Historii UAM oraz 1st Infatry Division.

Film ze spotkania: https://www.dvidshub.net/tags/video/university-of-poznan

Dane i fotografia za: https://amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci/pracownicy/spotkanie-weteranow-powstania-warszawskiego-z-zolnierzami-amerykanskimi-na-wydziale-historii

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2024