• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

Prezentacja książek o rodzie Potockich i działalności Wojska Polskiego

W Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie) odbyła się prezentacja książek „Listy hetmańskie rodu Potockich” prof. dr. hab. Macieja Franza oraz „W służbie Ojczyźnie. Wojsko Polskie w systemie bezpieczeństwa województw południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej (1921–1939)” dr. hab. Adama Adriana Ostanka, połączona ze spotkaniem z autorami.

Tekst i relacja za: „Kurier Galicyjski”, https://www.youtube.com/watch?v=oE4VSRNdVAI

redaktor wydania – Eugeniusz Sało
zdjęcia – Leon Tyszczenko
montaż – Eugeniusz Sało
współpraca – Danuta Stefanko

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2024