• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

Bartosz Kruszyński, Kaczmarek-Regimenty. Niemiecka 10. Dywizja Piechoty na Równinie Woëvre i Wzgórzach Mozy podczas I wojny światowej w roku 1914, Wydawnictwo Napoleon V: Oświęcim 2019.

Powyższa monografia stanowi kontynuację książki pt. Kaczmarek Regimenty. Niemiecka 10. Dywizja Piechoty podczas fazy wstępnej I wojny światowej w roku 1914 (Poznań 2018, Wydawnictwo Instytut Historii UAM, ss. 362, ISBN 978-83-65663-52-8).

W wymiarze historiografii frontu zachodniego I wojny światowej jest zwieńczeniem unikatowego projektu badawczego. Natomiast w kontekście regionalnym stanowi wypełnienie luki w publikacjach na temat dziejów jednostek poznańskiego garnizonu doby I wojny światowej, a szczególnie przełomowego roku 1914.

Chronologia objęła czas od 1 września do końca grudnia 1914 roku, kiedy to działania manewrowe przeszły w zmagania pozycyjne. Pod względem obszaru geograficznego analiza ta objęła Równinę Woëvre oraz Wzgórza Mozy we Francji.

W kontekście przedstawianej jednostki autor dokonał także analizy błędów niemieckich dowódców na wszystkich poziomach dowodzenia. Udało się również ukazać wojnę z perspektywy szeregowego żołnierza – codziennych zmagań o przetrwanie na polu walki.

Do konstrukcji narracji zostały wykorzystane źródła archiwalne z Niemiec, Francji, USA oraz źródła i literatura, głównie w językach: niemieckim, francuskim i angielskim. Na uwagę zasługuje także unikatowy materiał ikonograficzny oraz kartograficzny zamieszczony w książce. Zarówno fotografie, jak i mapy zostały pozyskane z kolekcji prywatnych oraz antykwarycznych w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, USA, Australii oraz w Polsce.

Autor odbył także objazd naukowy po obszarze Wzgórz Mozy we Francji, gdzie od września do grudnia 1914 roku miały miejsce wydarzenia omawiane w książce. Wykonał tam badania terenowe, które objęły rejon Fortu Troyon nad rzeką Mozą (60 km na południe od Verdun) oraz poszczególne odcinki walk. Szczególnie cenne z regionalnego i polskiego aspektu były poszukiwania przeprowadzone na niemieckich cmentarzach wojennych, gdzie odnalazł groby żołnierzy Kaczmarek-Regimentów. Dokumentacja (w tym fotografie) zebrana podczas tego wyjazdu zostały wykorzystane do konstrukcji tej publikacji.

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2024