• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

Wojska wielkopolskie w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920 w zbiorach WMW

Z okazji zbliżającej się 100. rocznicy wojny polsko-bolszewickiej i wydarzeń zwanych potocznie „Cudem nad Wisłą” Wielkopolskie Muzeum Wojskowe udostępnia pokaz o udziale żołnierzy wielkopolskich w tamtych wydarzeniach.

Przypominamy o męstwie Wielkopolan walczących już od marca 1919 r. w obronie Kresów Wschodnich oraz o ogromnym wysiłku społeczeństwa Wielkopolski, dzięki któremu możliwe było zorganizowanie i wyposażenie znacznej liczby oddziałów odrodzonego Wojska Polskiego.

W zbiorach WMW znajduje się wiele obiektów pochodzących z tamtego okresu, które pomogą nam zobrazować i przybliżyć temat. Większość z nich związana jest z konkretnymi osobami, które były uczestnikami wydarzeń, np. ppłk. Albertem Traegerem z 15. Pułku Ułanów Poznańskich, płk. Stanisławem Siudą z 56. Pułku Piechoty Wielkopolskiej i płk. Leonem Dębskim z 14. Pułku Artylerii Polowej Wielkopolskiej.

Pokaz uzupełniają fragmenty z tekstów źródłowych, jakimi są m.in. informacje prasowe z „Kuriera Poznańskiego”, fragmenty „Kroniki wojennej 15. Pułku Ułanów Poznańskich”, „Zarysów historii wojennej pułków piechoty (55, 56, 57 i 58)”.

Zaprezentowano także egzemplarze używanej wówczas broni, oraz sylwetki mundurowe żołnierzy innych formacji. Interesującym uzupełnieniem są barwne plakaty z 1920 r., a także powiększenia z posiadanych w zbiorach fotografii.

Kuratorzy: Alina Sokołowska, Wojciech Lorek

Pokaz będzie udostępniony dla publiczności 8 sierpnia br. przez kilka kolejnych miesięcy.

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2024