• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

W związku z przygotowywaniem do wydania, odnalezionego po blisko 100 latach rękopisu rozprawy doktorskiej Jana Okołota, Rola historyczna kozactwa dońskiego w walce z Turkami i Tatarami w jego najbardziej bohaterskim okresie (1637-1642)…

W związku z przygotowywaniem do wydania, odnalezionego po blisko 100 latach rękopisu rozprawy doktorskiej Jana Okołota, Rola historyczna kozactwa dońskiego w walce z Turkami i Tatarami w jego najbardziej bohaterskim okresie (1637-1642), napisanej i obronionej na Uniwersytecie Wiedeńskim, a nostryfikowanej na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w 1926 roku, zwracam się ogromną prośbą o wszelkie informację na temat ewentualnych spadkobierców spuścizny Autora tej rozprawy, nie chcąc w żaden sposób naruszyć niczyich praw autorskich a mając za cel jedynie przywrócenie do dorobku historiografii jednego z zapomniałych dzieł, które stało się jeszcze jedną ofiarą totalitarnych zmian politycznych, do których doszło w Europie w XX wieku.

Wszelkie informacje proszę kierować na mój mail: franz@amu.edu.pl

Z wyrazami szacunki

prof. dr hab. Maciej Franz

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2024