• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

Wystawa WMW: Polska nad Bałtykiem w plakacie dwudziestolecia międzywojennego

Wystawa skierowana jest do szerokiej publiczności, przede wszystkim jednak do środowiska osób zainteresowanych polskim plakatem dwudziestolecia międzywojennego i plakatem „morskim” oraz odbiorców związanych z marynarką wojenną i handlową (marynarzy, historyków itp.)

Na wystawie pokazanych zostanie ponad 30 plakatów z okresu międzywojennego propagujących wydarzenia związane z marynarką wojenną oraz Funduszem Obrony Morskiej i Ligą Morską i Kolonialną. Będą to prace z motywami okrętów i statków, sylwetek marynarzy itp., pokazane w czterech grupach.

Pierwszą otwiera plakat akcentujący powrót Polski nad morze i obecność odrodzonego państwa nad Bałtykiem oraz powtórne odzyskanie dostępu do niego w 1945 r. Drugi temat ilustrują plakaty związane z Polską Marynarką Wojenną i Funduszem Obrony Morskiej. Trzeci wątek przypomina działalność Ligi Morskiej i Kolonialnej. Ostatni odnosi się do Gdyni, budowanych stoczni i żeglugi pasażerskiej. Prezentacja, ze względu na temat, ma charakter monograficzny i przekrojowy.

Takie podejście umożliwia ukazanie w sposób zrównoważony zarówno wartości artystycznej, jak i dokumentacyjnej ówczesnego plakatu, ukazującego fragment tamtej rzeczywistości. Obiekty pochodzą zarówno ze zbiorów Galerii Plakatu i Designu Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Plakatu w Wilanowie Oddziału Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Niepodległości w Warszawie i Muzeum Miasta Gdyni. Ekspozycję wzbogaci bandera z okrętu podwodnego ORP „Orzeł”, zakupiona ze składek Funduszu Obrony Morskiej, oraz chorągiew Ligii Morskiej i Kolonialnej z Gniezna (ze zbiorów Muzeum Sztuk Użytkowych Oddziału MNP). Zostaną także zaprezentowane fotografie i pocztówki wydane nakładem LMiK oraz fragmenty kroniki Polskiej Agencji Telegraficznej z 1938 r., przedstawiającej okręty podczas ćwiczeń na morzu (ze zbiorów Instytutu Audiowizualnego Filmoteki Narodowej w Warszawie).

Teks za: https://mnp.art.pl/wydarzenia_i_wystawy/polska-nad-baltykiem-w-plakacie-dwudziestolecia-miedzywojennego/

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2024