• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

Debata: Małe okno szklanego domu. Społeczne i polityczne znaczenie dostępu do morza dla odradzającej się w 1918 Rzeczypospolitej Polskiej – Akademia Pomorska w Słupsku

Zapraszamy do zapoznania się z debatą zorganizowaną przez Akademię Pomorską w Słupsku w której wzięli udział prof. dr hab. Maciej Franz oraz dr Mariusz Kardas.

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2024