• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

Akcja „Naukowcy – Naukowcom”

Pomóżmy Przykarpackiemu Uniwersytetowi Narodowemu im. Wasyla Stefanyka zaopiekować się i zapewnić godne warunki pracownikom i studentom Chersońskiego Uniwersytetu Państwowego

Trwający od 24 lutego br. na Ukrainie konflikt zbrojny dotyka nas wszystkich, przede wszystkim jednak Naród Ukraiński, którego przedstawiciele stali się bezpośrednimi ofiarami agresji rosyjskiej. Wojna nie omija nikogo – w tym również naszych Koleżanek i Kolegów będących przedstawicielami tamtejszego świata nauki, z którymi bardzo często łączą nas relacje nie tylko zawodowe, ale i przyjacielskie.

Walki na wschodzie Ukrainy połączone z ostrzałami dużych miast spowodowały, że wiele ukraińskich uczelni wraz z kadrą naukową i studentami zostało relokowanych w bezpieczniejsze regiony kraju. Opiekę nad czasowo przeniesionymi placówkami naukowymi powierzono uczelniom działającym w zachodnich obwodach. W ten sposób w Iwano-Frankiwsku (dawnym Stanisławowie) obok zaprzyjaźnionego Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka, z którym cześć kadry naukowej Instytutu Organizacji i Zarządzania od wielu lat współpracuje, znalazł się także Chersoński Uniwersytet Państwowy.

Powyższa sytuacja istotnie obciąża Przykarpacki Uniwersytet Narodowy i jego pracowników. Zajęte zostały akademiki, w których panuje ogromne przepełnienie. Brakuje środków czystości, pościeli, których pracownicy uniwersytetu nie są w stanie na Ukrainie w żaden sposób pozyskać. Wychodząc naprzeciw potrzebom inicjujemy akcję wsparcia pod hasłem „Naukowcy – Naukowcom”, którą realizujemy za pośrednictwem i przy współpracy z Biblioteką Naukową Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka i zespołem jej pracowników z dyrektorem dr. Petrem Hawryłyszynem na czele.

Wiemy czego najbardziej potrzeba Uniwersytetowi i jego pracownikom a przede wszystkim „gościom” – uchodźcom ze wchodu Ukrainy: brakuje pościeli (poszewek i prześcieradeł) oraz środków czystości (płyny do mycia podłóg, zmywania, prania itp.). Zadbajmy o czystość i higienę ich miejsca zamieszkania i pracy. Zbiórka trwa do końca maja. Całość zgromadzonych darów zostanie spakowana i przesłana do Biblioteki Naukowej Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku, a tam rozdysponowana pomiędzy poszczególne jednostki organizacyjne Uczelni.

“Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do nas” (Flora Edwards)

Ogłoszenie

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2024