• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

Projekt edycji źródłowej rękopisu autorstwa Fani Besen, „Księżna Franciszka Urszula z Wiśniowieckich Radziwiłłowa”

W związku z projektem edycji źródłowej rękopisu autorstwa Fani Besen, „Księżna Franciszka Urszula z Wiśniowieckich Radziwiłłowa” z 1932 roku, w ramach serii ARCHIWUM UNIWERSYTETU JANA KAZIMIERZA, autor edycji prof. Maciej Franz, zwraca się do wszystkich osób z ogromną prośbą o informację na temat ewentualnych spadkobierców spuścizny Autorki tej rozprawy, nie chcąc w żaden sposób naruszyć niczyich praw autorskich a mając za cel jedynie przywrócenie do dorobku historiografii jednego z zapomniałych dzieł, które stało się jeszcze jedną ofiarą totalitarnych zmian politycznych, do których doszło w Europie w XX wieku. Wszelkie informacje proszę kierować na mój mail: franz@amu.edu.pl Z wyrazami szacunki prof. dr hab. Maciej Franz

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2024